Oznámení Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Nahořany – Vyvěšeno dne 31.5.2022

Oznámení

Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Nahořany

 Obec  Nahořany dle  § 68, odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb.,   o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích) oznamuje, že  zastupitelstvo obce Nahořany dne 30.5.2022 v souladu s § 67 zákona o obcích,  stanovilo pro příští volební období 2022 – 2026

 

8  členů   zastupitelstva  obce.

 

 

Dne 31.5.2022

                                                                                Josef Hlávko

                                                                                       starosta

 

 

 

Informace o obecním nakládání s odpady dle par. 60 odst. 4 zák. 541/2020 Sb. o odpadech

Systém fungování odpadového hospodářství v obci Nahořany je uveden v obecně závazné
vyhlášce č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Nahořany.
Informace o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu je uvedena v obecně závazné
vyhlášce č. 1/2021.
Obecně závazné vyhlášky jsou zveřejněny na www.nahorany.eu
k nahlédnutí na obecním úřadě Nahořany, Nahořany 76, 549 07.
Ceny a termíny svozů pro rok 2022 na www.nahorany.eu
k nahlédnutí na obecním úřadě Nahořany, Nahořany 76, 549 07.
Systém odpadového hospodářství v obci motivuje občany ke třídění, protože mají možnost koupit si
četnost svozů směsného komunálního odpadu dle množství vyprodukovaného odpadu.

Oprava silnice Rychnovek – Nahořany.

Vážení občané,

dáváme Vám k dispozici informace k uzavření hlavní komunikace Rychnovek – Nahořany. Abychom Vás nezahltili množstvím tiskopisů připravili jsme bodově to nejdůležitější.

1/ Začátek uzavírky je od 25.4.2022 do 13.11.2022

2/ Pro občany naší obce bude stavba s opatrností zatím průjezdná s ohledem na technologické stavební práce. Berte v potaz, že budete projíždět stavbou.

3/ Od 25.4.2022 bude autobusová zastávka – Dolsko v průběhu celé stavby mimo provoz.

4/ Od 25.4. 2022 bude autobusová zastávka – Nahořany, přemístěna na nástup a výstup k pomníku padlých vedle rybníka.

5/  Autobusy z Nového Města nad Metují a Městce směr Nahořany budou vyjíždět cca o 10 minut dříve.

6/ V pátek 29.4.2022 bude kvůli nové pokládce asfaltu zcela uzavřen sjezd k Dolsku a RD Pod strání.

7/ Školní autobusy budou v provozu, v přílohách najdete podrobnější informace a jízdní řád.

 

Musím Vás všechny poprosit o velkou trpělivost. Bohužel tato stavba bude velmi náročná a dotkne nás všech. Součástí opravy komunikace bude i nová opěrná zeď u bývalé hospody a kompletní rekonstrukce kanalizace pod uvedenou komunikací, kterou investuje Obec Nahořany.

Každopádně nás čeká nová a krásná komunikace přes naší obec.

Průběžně se Vám budeme přes SMS zprávy snažit v kontaktu se stavební firmou EUROVIA posílat aktuální informace ke stavu.

Josef Hlávko, starosta obce Nahořany

“Dokument si můžete otevřít zde:”

Příspěvek vyprší dne 30.11. 2022

Přílohy