Zastupitelstvo obce

ZASTUPITELSTVO OBCE NAHOŘANY
Volební období 2022 – 2026
*

Josef Hlávko 

STAROSTA OBCE
 * e-mail: starosta@nahorany.eu
Člen Výboru pro hospodářský rozvoj a pracovní příležitosti Královehradeckého kraje
 

Miloš Kratěna

1. místostarosta

* e-mail:kratenamistostarosta@email.cz

Milena Zákravská

2. místostarosta

* e-mail:zakravskam@seznam.cz

Výbory:

Lukáš Kašpar

předseda sportovně kulturního výboru

Milena Valášková

předseda finančního výboru

Martin Ducháč

předseda kontrolního výboru

Kateřina Novotná, DiS

předseda výboru životního prostředí a odpadového hospodářství

Mgr. Šárka Tomšů

předseda školského výboru
Kompletní zastupitelstvo,
starosta i místostarostové mají funkce neuvolněné.