Pověřenec GDPR

Pověřencem pro ochranu osobních údajů pro obec Nahořany

a Základní školu a mateřskou školu v Nahořanech, 

byl s platností od 1. června 2023

jmenován JUDr. Jan Šťastný

Kontakt na pověřence je:

stastny@catania.cz

Posted in GDPR