Informace o autobusové dopravě Rychnovek – Nahořany

‼️ Mimořádné opatření v autobusové dopravě 🚌 na trase Rychnovek – Nahořany
🚧 Z důvodu pokládky obrusných vrstev vozovky na uzavírce Rychnovek – Nahořany dojde ve dnech 📆 10.srpna a 11.srpna 2022 k mimořádným dopravním opatřením v autobusové dopravě 🚌
👉 10.8.2022 – uzavřen úsek Velká Jesenice – Městec:
📍linka 263 vynechá zastávku Velká Jesenice,,Čeperka, všechny spoje obslouží zastávku Nahořany,Městec. Dochází k uspíšení spojů z České Skalice, opoždění vybraných spojů na dojezdu do Dobrušky. Plánované návazné vazby zůstávají zachovány.
📍linka 330 vynechává zastávku Velká Jesenice,,Čeperka (v současné době obsluhují tuto zastávku vybrané spoje)
📍linka 316 – spoj 3 ukončí svou cestu už v zastávce Nahořany,Městec (přestup směr Nové Město nad Metují zajištěn závlekem linky 333 do Městce, směr Velká Jesenice pokračuje vůz ze spoje 662316/3 již jako spoj 662330/3)
📍linka 333 vynechá zastávky Velká Jesenice,Čeperka, Nahořany,Městec,odb.Roztoky a Slavětín nad Metují, do zastávky Nahořany,Městec zajedou pouze vybrané spoje
📍linka 307 v úseku Česká Skalice – Nové Město nad Metují má odpolední 2 spoje opožděny v celé trase cca o 5 minut (návaznost na opožděný příjezd linky 263 do České Skalice)
👉11.8.2022 – uzavřen úsek Městec – hráz:
📍linka 330 vynechává zastávku Nahořany,Městec a Velká Jesenice,Čeperka
📍linka 333 vynechává zastávku Nahořany,Městec , Velká Jesenice,Čeperka, Nahořany,Městec,odb.Roztoky a Slavětín nad Metují
📍jízdní řád linky 263 se v tento den nemění, obslouží Nahořany,Městec a Velkou Jesenici,Čeperku ve stávajícím výlukovém rozsahu
📍linka 316 zajistí přestupní vazbu pro Jasennou, Nahořany,Městec a Šestajovice ráno ve 4:38, 5:38, 18:49 ve Velké Jesenici na spoj směr Nové Město nad Metují, v 11, 13, 15, 17 hodin bude přestup z/do Nového Města nad Metují zajištěn v Rohenicích u obecního úřadu. Zastávka Rohenice,,ObÚ pro linku 316 je pro oba směry v zastávkovém zálivu směr Bohuslavice. Upozorňujeme cestující, že na lince 316 dochází u části spojů k posunu času odjezdu.
👆 Podrobnější informace o platných jízdních řádech v tyto dny naleznete https://www.novemestonm.cz/…/mimoradne-opatreni-v… v přiložených souborech.
👉 Od 12.08.2022 do konce prázdnin bude opět platit současné výlukové dopravní opatření.

Příspěvek vyprší dne 30.8. 2022

Oznámení Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Nahořany – Vyvěšeno dne 31.5.2022

Oznámení

Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Nahořany

 Obec  Nahořany dle  § 68, odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb.,   o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích) oznamuje, že  zastupitelstvo obce Nahořany dne 30.5.2022 v souladu s § 67 zákona o obcích,  stanovilo pro příští volební období 2022 – 2026

 

8  členů   zastupitelstva  obce.

 

 

Dne 31.5.2022

                                                                                Josef Hlávko

                                                                                       starosta

 

 

 

Informace o obecním nakládání s odpady dle par. 60 odst. 4 zák. 541/2020 Sb. o odpadech

Systém fungování odpadového hospodářství v obci Nahořany je uveden v obecně závazné
vyhlášce č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Nahořany.
Informace o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu je uvedena v obecně závazné
vyhlášce č. 1/2021.
Obecně závazné vyhlášky jsou zveřejněny na www.nahorany.eu
k nahlédnutí na obecním úřadě Nahořany, Nahořany 76, 549 07.
Ceny a termíny svozů pro rok 2022 na www.nahorany.eu
k nahlédnutí na obecním úřadě Nahořany, Nahořany 76, 549 07.
Systém odpadového hospodářství v obci motivuje občany ke třídění, protože mají možnost koupit si
četnost svozů směsného komunálního odpadu dle množství vyprodukovaného odpadu.