Pozvánka ZO 30.5.2022 – Vyvěšeno dne 23.5.2022 – Sejmuto dne 31.5.2022

P O Z V Á N K A

do veřejné schůze zastupitelstva obce Nahořany, která se koná

v pondělí 30.5.2022

v 17:00 hodin v zasedací místnosti v budově obecního úřadu v Nahořanech.

Program:

1) Závěrečný účet obce Nahořany za rok 2021,

2) Schválení účet.závěrky za rok 2021 obce Nahořany

3) Informace o realizaci projektů – „Technické zázemí obce Nahořany“, budova služeb,

4) Rozpočtové opatření,

5) Informace o povolení s nakládáním odpadních vod v obci Nahořany,

6) Stanovení počtu členů zastupitelstva a informace o komunálních volbách do zastupitelstev obcí 2022,

7) Žádosti, pošta, různé.

 

 V Nahořanech 23.5. 2022                              Josef Hlávko, starosta obce

 

Vyvěšeno: 23.5. 2022

 

Sejmuto: 31.5. 2022

 

Příspěvek vyprší dne 31.5. 2022

Návrh závěrečného účtu DSO Kladská stezka za rok 2021 – Vyvěšeno dne 29.4.2022 – Sejmuto dne 3.6.2022

“Dokument si můžete otevřít zde:”

 

 

Příspěvek vyprší dne 3.6. 2022

Závěrečný účet DSO Novoměstsko 2021 – návrh – Vyvěšeno dne 8.4.2022 – Sejmuto dne 6.5.2022

“Dokument si můžete otevřít zde:”

 

 

Příspěvek vyprší dne 6.5. 2022

VV opatř.obec.povahy – přech.úprava provozu na pozem.kom. – Vyvěšeno dne 5.4.2022 – Sejmuto dne 21.4.2022

“Dokument si můžete otevřít zde:”

 

 

Příspěvek vyprší dne 21.4. 2022