Opatřeních v autobusové dopravě v termínu od 05.09.2022 do 13.09.2022.

Dovolujeme si Vás informovat o dopravních opatřeních v autobusové dopravě v termínu od 05.09.2022 do 13.09.2022.

 

Ve výše uvedeném termínu dojde k úplné uzavírce spojky mezi hrází a zastávkou Nahořany,Městec.

Z tohoto důvodu dochází k následujícím dopravním opatřením:

 

Linka 662263:

 • Obslouží všemi spoji zastávky Velká Jesenice,Čeperka a Nahořany,Městec
 • Spoj 4 začne svou cestu již na zastávce Velká Jesenice,U Voglů (6:20)
 • Pro účely školní dojížďky mezi Slavětínem nad Metují, Městcem a školou v Nahořanech využijte spojení v 6:58 linkou 263 ze Slavětína do zastávky Velká Jesenice,,škola a odtud linkou 333 do Nahořan, popřípadě do Nového Města nad Metují.

 

 

Linka 316:

 • Spoj 1 uspíšen o 12 minut, jede do zastávky Velká Jesenice,,škola, kde je zajištěn přestup na spoj směr Nové Město nad Metují
 • Spoj 2 začíná na zastávce Velká Jesenice,,škola
 • Spoj 3 uspíšen o 11 minut, jede do zastávky Velká Jesenice,,škola, kde je zajištěn přestup na spoj směr Nové Město nad Metují
 • Spoj 4 začíná v Rohenicích, nezajíždí do Nahořan,Městce
 • Spoj 5 uspíšen o 4 minuty, z Šestajovic zajíždí do Městce a odtud se vrací do Slavětína, pokračuje do Rohenic, kde je zajištěn přestup na spoj směr Nové Město nad Metují
 • Spoj 6 začíná v Rohenicích, kde navazuje na spoj od Nového Města nad Metují, zajíždí do Městce, ze Slavětína uspíšen o 7 minut, ve zbývající trase o 3 minuty
 • Spoj 7 opožděn o 12 minut, z Šestajovic zajíždí do Městce a odtud se vrací do Slavětína, pokračuje do Rohenic
 • Spoj 8 začíná v Rohenicích, kde navazuje na spoj od Nového Města nad Metují, zajíždí do Městce, uspíšen ve zbývající trase o 3 minuty
 • Spoj 9 opožděn o 9 minut, z Šestajovic zajíždí do Městce a odtud se vrací do Slavětína, pokračuje do Rohenic, kde je zajištěn přestup na spoj směr Nové Město nad Metují
 • Spoj 10 začíná v Rohenicích, kde navazuje na spoj od Nového Města nad Metují, zajíždí do Městce, uspíšen ve zbývající trase o 3 minuty
 • Spoj 11 uspíšen o 8 minut, z Šestajovic zajíždí do Městce a odtud se vrací do Slavětína, pokračuje do Rohenic, kde je zajištěn přestup na spoj směr Nové Město nad Metují
 • Spoj 12 dočasně zrušen (minimální využití)
 • Spoj 13 ukončen v zastávce Slavětín nad Metují
 • Spoj 14 začíná v Rohenicích, kde navazuje na spoj od Nového Města nad Metují, zajíždí do Městce, uspíšen ve zbývající trase o 3 minuty
 • Spoj 15 dočasně zrušen (minimální využití)
 • Spoj 16 začíná ve Velké Jesenici, kde navazuje na spoj od Nového Města nad Metují
 • Spoj 17 uspíšen o 5-6 minut, jede do zastávky Velká Jesenice,škola, kde je zajištěn přestup na spoj směr Nové Město nad Metují
 • spoj 913 začíná ve Slavětíně nad Metují, jede do Rohenic, kde je zajištěn přestup na spoj směr Nové Město nad Metují
 • linka 316 posiluje v tomto termínu dopravu mezi Slavětínem nad Metují a Rohenicemi pro možnost přestupu směr Nové Město nad Metují v zastávce Rohenice,,ObÚ jako náhrada za dočasně zrušený přestupní bod Nahořany,Městec

 

 

Linka 330:

 • spoje 1,4,6,10,11,12,13,14,15,16, 17,19 neobslouží zastávku Nahořany,Městec
 • spoj 12, 14, 15 neobslouží zastávku Velká Jesenice,Čeperka
 • spoj 3 uspíšen v celé trase o 5 minut

 

linka 333:

 • spoj 662333/1 uspíšen na odjezd 6:00 z Nového Města nad Metují, z Nahořan po hrázi jede kolem masokombinátu do zastávky Velká Jesenice,U Voglů a odtud pokračuje jako spoj linky 263 do Dobrušky
 • spoj 662333/3 (15:52 z Nového Města nad Metují) neobslouží Nahořany,Městec a zastávku Velká Jesenice,Čeperka
 • spoj 662333/4 (6:07 z České Skalice) vynechá zastávku Nahořany,Městec
 • spoj 662333/6 (13:39 z České Skalice) vynechá zastávku Velká Jesenice,Čeperka a Nahořany,Městec
 • spoj 642333/8 (7:00 z České Skalice) vynechá zastávky Velká Jesenice,Čeperka, Nahořany,Městec,odb.Roztoky, Slavětín n.Met. a Nahořany,Městec
 • spoj 642333/7 (13:47 z Nového Města nad Metují) vynechá zastávku Nahořany,Městec

 

 

linka 338:

 • spoj 3 odkloněn mimo Nahořany a Slavětín nad Metují. Po dobu pokládky povrchu pojede přes Krčín,most a Bohuslavice do Rohenic, kde se napojí na svoji pravidelnou trasu

 

Vážení cestující, omlouváme se Vám za komplikace v dopravě a děkujeme za pochopení.

Příspěvek vyprší dne 15.9. 2022

Informace o autobusové dopravě Rychnovek – Nahořany

‼️ Mimořádné opatření v autobusové dopravě 🚌 na trase Rychnovek – Nahořany
🚧 Z důvodu pokládky obrusných vrstev vozovky na uzavírce Rychnovek – Nahořany dojde ve dnech 📆 10.srpna a 11.srpna 2022 k mimořádným dopravním opatřením v autobusové dopravě 🚌
👉 10.8.2022 – uzavřen úsek Velká Jesenice – Městec:
📍linka 263 vynechá zastávku Velká Jesenice,,Čeperka, všechny spoje obslouží zastávku Nahořany,Městec. Dochází k uspíšení spojů z České Skalice, opoždění vybraných spojů na dojezdu do Dobrušky. Plánované návazné vazby zůstávají zachovány.
📍linka 330 vynechává zastávku Velká Jesenice,,Čeperka (v současné době obsluhují tuto zastávku vybrané spoje)
📍linka 316 – spoj 3 ukončí svou cestu už v zastávce Nahořany,Městec (přestup směr Nové Město nad Metují zajištěn závlekem linky 333 do Městce, směr Velká Jesenice pokračuje vůz ze spoje 662316/3 již jako spoj 662330/3)
📍linka 333 vynechá zastávky Velká Jesenice,Čeperka, Nahořany,Městec,odb.Roztoky a Slavětín nad Metují, do zastávky Nahořany,Městec zajedou pouze vybrané spoje
📍linka 307 v úseku Česká Skalice – Nové Město nad Metují má odpolední 2 spoje opožděny v celé trase cca o 5 minut (návaznost na opožděný příjezd linky 263 do České Skalice)
👉11.8.2022 – uzavřen úsek Městec – hráz:
📍linka 330 vynechává zastávku Nahořany,Městec a Velká Jesenice,Čeperka
📍linka 333 vynechává zastávku Nahořany,Městec , Velká Jesenice,Čeperka, Nahořany,Městec,odb.Roztoky a Slavětín nad Metují
📍jízdní řád linky 263 se v tento den nemění, obslouží Nahořany,Městec a Velkou Jesenici,Čeperku ve stávajícím výlukovém rozsahu
📍linka 316 zajistí přestupní vazbu pro Jasennou, Nahořany,Městec a Šestajovice ráno ve 4:38, 5:38, 18:49 ve Velké Jesenici na spoj směr Nové Město nad Metují, v 11, 13, 15, 17 hodin bude přestup z/do Nového Města nad Metují zajištěn v Rohenicích u obecního úřadu. Zastávka Rohenice,,ObÚ pro linku 316 je pro oba směry v zastávkovém zálivu směr Bohuslavice. Upozorňujeme cestující, že na lince 316 dochází u části spojů k posunu času odjezdu.
👆 Podrobnější informace o platných jízdních řádech v tyto dny naleznete https://www.novemestonm.cz/…/mimoradne-opatreni-v… v přiložených souborech.
👉 Od 12.08.2022 do konce prázdnin bude opět platit současné výlukové dopravní opatření.

Příspěvek vyprší dne 30.8. 2022