Historie obce Dolsko

18. září 2010 v 18:56 | Josef Hlávko

Nejstarší historie obce Dolsko – 1460 – první písemné zmínky
*
Obec Dolsko měla obdobný vývoj jako Nahořany.  První písemná
zmínka “in originali”  je až z roku  1460  a  vztahuje  se  na  výše uve-
dený prodej krčínského zboží.  V  latinském  znění  je  takto  citováno:
“1460 hered. in Krczinye (…) in Nahorzanech, Dolsko, Ssonow villas”.
Od počátku  16. století se vesnice Dolsko rovněž stala majetkovou sou-
částí novoměstského panství.
Původ obce neznámý.    První zmínky jsou  ze  16.  století  sepsané
v dějinách  Novoměstských.  Byly to vsi  patřící  vladykům Krčínským,
hořejším  a  dolejším,  hořejší   dnešní   Nahořany,  dolejší Dolsko.
Původně  bylo  v  obci   6   statků,   číslo    1,  2,  8,  12,  13,  14,
před  1. světovou válkou bylo v obci 23 čísel.
Po  pravém  břehu  řeky Metuje 21 čísel, po levém čísla 2. Do roku 1900
byla řeka neregulována. Teprve další léta byla postupně upravována.
 V letech 1905-1909 byla regulace dokončena.
*
            Velká voda nadělala občanům na lukách a polích mnoho škod.
Zvláště v létě o senách,  kdy se voda rozlila  a  někdy i seno  odplavila.
Nejvíce byla ohrožena čísla 14 a 23.  Nyní co je řeka  upravená  žádná
povodeň  obci  neškodí.   Dříve  byly  břehy  porostlé  keři  a  vrbami.
Ani stoleté duby nebyly u řeky vzácností. Avšak úprava řeky si vyžádala
tyto velikány za oběť
*
Před regulací bývalo v řece velké množství ryb. Byly veliké a bylo
jich více než  v  dnešní nové řece.  Měly více úkrytů pod kořeny.  Řeka
byla  úzká a místy hluboká.   Mnoho druhů ryb zmizelo.  Lipan,  mník,
bělice červenooká a raci,  ve velkém množství se vyskytující,  vymizeli
úplně. Z vodního a bahenního ptactva opustilo naši  řeku  čejka,  čáp,
ledňáček.  Úpravou luk ztratily potravu.  Dřívější  škůdce  ryb,  vydra,
vymizela úplně. Na místo ní se přistěhovala ondatra pižmová ( poprvé
v roce 1912).
Nynější betonový most přes řeku byl vystavěn v roce 1912 za sta-
rosty Jana Mačka.  Dříve byl most dřevěný, který byl dokončen v roce
1868. Při zatěžkávací zkoušce most spadl.
*
 Skrz  obec  se  křižují  cesty   od   Nahořan   ke   Slavětínu  a  od
Černčic  k   Městci.   Cesty   jsou   obecní.  Upraveny   byly   v   letech
1875 – 1890.  Materiál byl převážně z řeky.  Na  křižovatce  uprostřed
obce stál dřevěný  kříž  a  vedle  něho,  asi  60  metrů  dále,  stál vyso-
ký dřevěný sloup  se  zvonkem.  Po stranách  kříže  stojí lípy zasazené
v roce 1898.
*
Počet  obyvatel k roku 1931 byl 132 občanů.   V současné době
má Dolsko 42 obyvatel a 29 domů.