Historie obce Doubravice

18. září 2010 v 18:51 | Josef Hlávko

Nejstarší historie obce Doubravice – 1440 – první písemné zmínky
*
I tato obec původně jako poddanská vesnice majetkově spadala do
zboží tvrze Veselice. Jeden z jejich majitelů, (nebo spíše spolumajitelů),
Víšek, sídlem na Doubravici, se roku 1440 zúčastnil známého sjezdu
čtyř krajů v Čáslavi, což je také nejstarší doklad o této obci. Dalším
známým majitelem je z r. 1524 Jindřich Vrtimák z Rokytníka na Dou-
bravici. Od r. 1545 (1527) se Doubravice již připomínají pod novo-
městským panstvím. Jméno je odvozeno od doubravy nacházející
se v těch místech Podle pověsti tam stával dvůr a J. K. Hraše uvádí
mezi zámožnou náchodskou šlechtu i pány z Doubravice. Udává se,
že až do roku 1420 patřívala augustiánskému klášteru v Jaroměři.
Zápisy z roku 1834 praví, že měla Doubravice 12 domů
a 78 obyvatel. Určitou dobu tvořily Doubravice spolu se Lhotou jednu
obec. V součastné době má Doubravice 23 obyvatel a 19 domů s číslem
popisným a 13 s číslem evidenčním. ( chaty)
Za povšimnutí v Doubravici stojí pomník obětem 1. světové války.
Vlivem času začal pomník chátrat a proto se místní
občané rozhodli zapojit do pomoci při jeho údržbě. Zednické práce
provedl pan Jaroslav Tyč a novou desku se jmény padlých zhotovil pan
Petr Tomáš, oba z Nového Města nad Metují. Renovaci sochy lva pak
provedlo kamenosochařství z Opočna. Celá renovace pomníku stála
70 000,- Kč.
Cestou, která vede přes Lhotu do Doubravice, se stojí za to
podívat nejen na tento pomník, ale naskytne se Vám krásný výhled
na přehradu Rozkoš, Českou Skalici a okolí.