Informace o obci

28. února 2012
OBEC Nahořany

zpracoval Bc. Petr Hlávko

Malebná vesnice, jejíž historie se datuje od roku 1415, leží v královéhradeckém kraji a spadá pod okresní město Náchod. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je Nové Město nad Metují. Obec leží 8,7 km vzdušnou čarou a 14 km po silnici jihozápadně od Náchoda a 3 km vzdušnou čarou a 3,7 km po silnici západním směrem od Nového Města nad Metují. Obec geograficky a turisticky patří do Kladského pomezí. Počet trvale žijících obyvatel překračuje hodnotu 500 obyvatel. Zhruba 700 m jižně teče řeka Metuje, a proto se obec dá také nazvat jako Nahořany nad Metují, avšak častěji používané je samotné Nahořany. Obec se nachází v podhůří Orlických hor, vesnice Lhota u Nahořan a Doubravice leží při břehu nádrže Rozkoš. Průměrná nadmořská výška obce činí 291 m.n.m. V současnosti se v obci konají různé kulturní a sportovní akce, a také akce pro děti.

Základní informace

Rozloha: 1 416 ha (14,16 km2)

Počet obyvatel: 540 (k 1.1.2012)

Hustota zalidnění: 38 obyvatel/km2 (ČR má 133)

Nadmořská výška: 291 m.n.m.

Souřadnice středu vesnice: 50° 21′ 9,49” s.š. 16° 5′ 2,65” v.d.

První písemná zmínka: 1415

Průměrný věk obyvatelstva: 41 let

Podíl mužů/žen: 50,55% / 49,45%

Počet domů: 200

Průměrné stáří domu: přes 70 let

Části obce: Nahořany, Lhota u Nahořan, Doubravice, Dolsko, Městec

Prostředí

Vesnice leží v severovýchodních Čechách zhruba 11 km od polských hranic. Nachází se v Podorlické pahorkatině a Úpsko-metujské struktuře. Území je především rovinaté (nadm. výška 291 m.n.m.). Je tu díky úrodné půdě a dobrým klimatickým podmínkám intenzivně zastoupena oblast zemědělství. Z celkové plochy 1260 ha připadá 71% orné půdě (cca 895 ha). Vodopisně oblast náleží povodí Labskému a dále úmoří Severního moře (Atlantický oceán). V obci jsou 4 rybníky či nádrže (3 v Nahořanech, 1 ve Lhotě). K Nahořanům také patří vodní nádrž Rozkoš, jejíž plochá činí as 1 100 ha. Nejčastěji je využívána ke koupání, rybaření a různým vodním sportům. Klimatické podmínky tu jsou průměrné. Celá oblast má průměrnou roční teplotu kolem 6° C. Podnebí náleží mírnému pásu a to tomu také odpovídá. Deštivé a chladnější jaro, léta teplejší (kolem 25°C) s častými bouřkovými přeháňkami. Chladný, deštivý a mlhavý podzim a zima s nevelkými mrazy a poslední dobou s velmi slabou sněhovou pokrývkou.

Geografická stavba území

Pro oblast novoměstska, tudíž i pro Nahořany, jsou charakteristické 2 horniny: starohorní fylity a druhohorní slínovce. Fylity patří k velmi starým horninám, jak již bylo napsáno, jedná se o starohorní fylity, takže jejich utváření probíhalo na konci starohor a počátku prvohor, jedná se o dobu asi před 600 mil. lety. Významnější, konkrétně hospodářsky, jsou druhohorní křídové slínovce. Vznikali v období před 60. – 80. mil. lety. U Nahořan kdysi bývaly močály, a z jejich usazenin pocházejí úrodné černohnědé půdy. Kolem Nahořan jsou 2 hlavní typy půd: pararendzina typická a kambizemní (pelosoly).

Příroda

Prostředí Nahořan je čisté a příjemné. Nachází se tu několik lesů jak listnatých, tak jehličnatých, údolí řeky Metuje, rybníky, vodní nádrž Rozkoš a především obdělávané plochy. Jediným význačnějším územím je břeh Rozkoše v Doubravici, který je chráněn kvůli sídlícímu ptactvu. Jinak zde nejsou žádné přírodní památky či rezervace. Avšak v okolí jich je spousta. Nedaleko je přírodní rezervace Peklo (11 km) a Zbytka (11 km) dále les Mnichovec a Halín. V širším okolí se jedná zejména o CHKO Orlické hory, Broumovské stěny či Adršpašsko-teplické skály. V těchto rezervacích žije spousta chráněných druhů hmyzu, ptactva, savců, rostlin a podobně. Vyjmenujme pouze některé.

PR Peklo: kapradina laločnatá, udatna lesní, kakost smrdutý, rejsek horský, mlok skrvnitý, čolek horský, čolek velký, užovka hladká, čáp černý, ledňáček říční, modrásek bahenní apod.

PR Zbytka: kostival český, kosatec sibiřský, bledule jarní, lilie zlatohlávek, skokan zelený, čolek obecný, ještěrka obecná, užovka obojková, káně lesní, sýkorka babka, bráněnka měnlivá apod.

Turistika a sport

Díky příjemnému prostředí a okolí si v Nahořanech můžete dobře užít svůj volný čas. Vede tu několik cyklostezek, kterými se můžete jet na kole podívat například do Ratibořic, Pekla, Slavětína či k přehradě Rozkoš. Zdejší oblast je ale především známá kvůli nádrži Rozkoš, kam ročně přijíždí spousta lidí. Vykoupat se v Rozkoši můžete ve Lhotě a Doubravici, nebo můžete zajet do nedalekých kempů, kde si můžete vypůjčit loďku či šlapadlo. V blízkém okolí je spousta dalších možností na výlet, jen pro zajímavost: zámek a zahrada Nové Město nad Metují, Peklo, zámek Náchod, zámek Opočno, Ratibořice a Babiččino údolí, pevnost Josefov, Dobrošov apod. V okolí je toho vskutku spoustu na výběr.

Obyvatelstvo a různé statistiky

Počet ekonomicky aktivního obyvatelstva je 47%.

Počet produktivního (15-64 let) obyvatelstva činí 69,2%.

Délka místní komunikace v obci je 6 km.

V roce 2001 tu bylo: 47% věřících, 40% nevěřících a zbytek byl nezjištěn.

V tom samém roce tu bylo: 47,6% vyučených lidí bez maturity, 23,3% lidí pouze se základním vzděláním, 22,8% lidí s úplným středoškolským vzděláním včetně maturity, 3,2% lidí s vyšším odborným a nástavbovým vzděláním, 2,2% lidí s vysokoškolským vzděláním, 0,24% lidí bez vzdělání a 0,73% nebylo zjištěno.