Historie obce Lhota

18. září 2010 v 18:48 | Josef Hlávko

Nejstarší historie obce Lhota u Nahořan – 1405 – první písemné zmínky
*
    Kdysi tato ves patřila k tvrzi a statku černčickému  ( Lhota sem odvá-
děla  povinnou  daň,  tzv “desátek”)  a  s  ním  příslušela  od  roku 1501
k nově založenému panství novoměstskému.  V  záznamech  z  roku 1683
bylo ve Lhotě zaznamenáno 16 popisných čísel a 123 obyvatel.
Velké neštěstí v podobě velkého ohně,  zaznamenali  kronikáři  v  roce
1733,  kdy téměř všechny domy klesly popelem.  V roce 1850  je  Lhota
zaznamenána jako ves s 37 příbytky a 234 obyvateli.
Ke  Lhotě  patřívala  luka  Rozkoš ( dnes vodní nádrž)  a původně
tam byl  až  do  roku  1834  také rybník. Ve  Lhotě  býval  poplužní  dvůr,
rovněž pod názvem Rozkoš.
Hřbitov byl zřízen v roce 1923. V roce 1931 byly vybudovány v obci
2  hospodářské  nádrže na vodu  a  kanalizace.  Od  roku  1929  působí
v obci kampelička.  Místní národní výbor 1958-60, JZD 1956-59, Vodní
družstvo 1901-1935.
.
Zajímavou osobností Lhoty
byl Jan Voborník – nazývaný “Jenerál”
–  ten vedl v roce 1866, po vpádu Prušáků do Čech proti nepříteli na Brance,
“partizánskou válku” a snažil se mu škodit.  Po válce  se  stal
hostinským ve Lhotě a také organizátorem hudebního souboru. Později
zakoupil v Novém Městě starý mlýn pod věží Zázvorkou a k němu při-
stavěl elektrárnu.   Ještě než zemřel, pamatoval na své rodiště -Lhotu.
Přispěl  totiž  nemalým  dílem  na  postavení  kaple  sv.  Jana  Křtitele
na krásném místě u lhoteckého hřbitova. Stavba byla dokončena 2 roky
po jeho smrti v r. 1932.  Hrob  Jana Voborníka  se  nachází  blízko  této
kaple, na lhoteckém hřbitově.
V roce 2002 byla kaple sv. Jana Křtitele opravena , nové chodníky
pak v roce 2004.
Pomník na návsi byl postaven na počest ukončení války v roce 1868.
Od té doby stojí na návsi ve Lhotě sv. Florián – patron hasičů a s ním
sv. Václav,   sv. Josef   a   sv. Jan.   V  roce  1902  byl  křížek  opraven.
V  roce  1999  navečer zde řádili zloději,  kteří sv. Floriana s tohoto
pomníku ukradli. Naštěstí byli zloději při svém činu vyrušeni  a  další
sochy z pomníku ukradeny nebyly. Sv. Florian byl poté znovu zhotoven
a v roce 2000 byl celý pomník opět opraven a slavnostně vysvěcen.
V roce 2010 je zde 51 domů s čp. a 9 domů s č. ev., a žije zde 77
obyvatel.