Zastupitelstvo obce

ZASTUPITELSTVO OBCE NAHOŘANY
Volební období 2018 – 2022
*
Josef Hlávko 
STAROSTA OBCE
  * e-mail: starosta@nahorany.eu
Člen Výboru pro hospodářský rozvoj a pracovní příležitosti Královehradeckého kraje
 
Milena Zákravská 1. místostarosta * e-mail: zakravskam@seznam.cz
Miloš Kratěna
2. místostarosta * e-mail: kratenamistostarosta@email.cz
Milena Valášková
předseda finančního výboru
Martin Ducháč
předseda kontrolního výboru
Mgr. Šárka Bartošová
předseda školského výboru
Kateřina Novotná
předseda sportovně – kulturního výboru
Kompletní zastupitelstvo je složeno z nezávislých kandidátů.
Starosta i místostarostové mají funkce neuvolněné.