Zveme všechny občany 11. srpna 2018 na

SLAVNOSTNÍ OSLAVY OBCE NAHOŘANY

u příležitosti 

140 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Nahořanech

100 let od založení Československé republiky

a srazu rodáků a přátel našich obcí 2018

kompletní program si můžete stáhnout na tomto zde:

Příspěvek vyprší dne 12.8. 2018

Přílohy

Komunální volby do zastupitelstva 2018

Vážení občané,

zde Vám poskytujeme informace ke komunálním volbám do zastupitelstev obcí roku 2018. Včetně připravených kandidátních listin pro naše obce. Případné informace rádi zodpovíme na obecním úřadě či telefonicky na tel.: 608 000 222.  Josef Hlávko, starosta obce Nahořany

 

Zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a združení nezávislých kandidátů k volbám do zastupitelstev obcí v roce 2018

Městský úřad Nové Město nad Metují (registrační úřad) zveřejňuje v souladu s ustanovením § 21 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon), potřebné počty podpisů voličů na peticích podporujících kandidaturu nezávislých kandidátů nebo kandidaturu sdružení nezávislých kandidátů.

OBEC

Počty podpisů voličů na petici pro nezávislé kandidáty

Počty podpisů voličů na petici pro sdružení nezávislých kandidátů

Bohuslavice

41

71

Černčice

25

35

Jestřebí

9

12

Libchyně

4

5

Mezilesí

13

17

Nahořany

25

42

Nové Město nad Metují

286

666

Provodov-Šonov

50

87

Přibyslav

10

14

Sendraž

6

8

Slavětín nad Metují

14

19

Slavoňov

15

21

Vršovka

8

10

Oficiální informace získáte na tomto odkaze: http://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-zastupitelstev-obci-65656.aspx

V Nahořanech se konají současně volby do Zastupitelstva obce (dále jen „ZO“) Nahořany i volby do Senátu Parlamentu České republiky (dále jen „Senátu PČR“).

Hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí, respektive do ZO Nahořany se uskuteční v pátek 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Kontaktní osoby pro podání kandidátních listin k volbám do zastupitelstev obcí v roce 2018

Pověřený obecní úřad (tj. Městský úřad Nové Město nad Metují), který je současně registračním úřadem pro všechny obce správního obvodu obce s rozšířenou působností Nové Město nad Metují, neboť v žádné z příslušných obcí nejsou v organizační struktuře ustaveny alespoň 2 odbory (§ 6 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), stanoví následující kontaktní osoby pro podání kandidátních listin k volbám do zastupitelstev obcí v roce 2018:

Mgr. Josef Petera, vedoucí odboru správního (číslo kanceláře 1.24)

paní Jana Cvikýřová, referentka odboru správního, oddělení vnitřních věcí (číslo kanceláře 1.22)

paní Ivana Stolínová, referentka odboru správního, oddělení vnitřních věcí (číslo kanceláře 1.21)

Kanceláře všech výše uvedených zaměstnanců se nacházejí v přízemí městského úřadu.

 

Podání kandidátních listin k volbám do zastupitelstev obcí v roce 2018

Městský úřad Nové Město nad Metují je registračním úřadem pro volby do Zastupitelstva města Nové Město nad Metují a pro obce Bohuslavice, Černčice, Jestřebí, Libchyně, Mezilesí, Nahořany, Provodov-Šonov, Přibyslav, Sendraž, Slavětín nad Metují, Slavoňov, Vršovka.

Příjem, projednání a registraci kandidátních listin zajišťuje odbor správní. Kontaktními osobami pro podání kandidátních listin jsou Mgr. Josef Petera, tel. 491 419 620, kancelář č. 1.24, přízemí budovy radnice, paní Jana Cvikýřová, tel 491 419 621, kancelář č. 1.22, přízemí budovy radnice, paní Ivana Stolínová, tel. 491 419 624, kancelář č. 1.21, přízemí budovy radnice. Kandidátní listiny mohou volební strany a nezávislí kandidáti podat nejpozději 66 dnů přede dnem voleb, tj. do 31.07.2018 do 16.00 hodin.

Příspěvek vyprší dne 7.10. 2018