Myslivci

 

Myslivci hodnotili uplynulý rok

Honitba MS Pometují Nahořany má rozlohu 1000ha v katastrech obcí Nahořany, Lhota, Doubravice, Dolsko a Městec. Hlavní náplní činnosti našeho sdružení je výkon práva myslivosti v souladu se Zákonem o myslivosti, tj. chov a lov druhů zvěře v honitbě žijících a všechny další činnosti s tím související. V rámci svých možností zlepšujeme ve spolupráci s místním zemědělským podnikem životní podmínky pro zvěř, budujeme zařízení k přikrmování zvěře v době nouze, zařízení k lovu zvěře. Dále provádíme údržbu již postavených krmelců, zásypů a posedů a na zimní období zajišťujeme dostatečné zásoby zejména jadrného a objemného krmiva. Činnost sdružení je řízena prostřednictvím pravidelných členských schůzí, v nutných případech i schůzí mimořádných. Vyhodnocení práce za celý rok je náplní výroční členské schůze.
Nejčastěji lovenou zvěří je zvěř srnčí, zajíc a bažant je loven ve velmi omezené míře. Často je lovena též liška a kuna skalní.
V uplynulém roce 2008 uspořádalo myslivecké sdružení dvě akce pro veřejnost a to v únoru první zvěřinové hody pořádané místní mysliveckou organizací a již tradiční Myslivecký den na schválené střelnici u řeky Metuje předposlední sobotu v červnu. Zejména prvně zmiňovaná akce pro obyvatele Nahořan a okolních obcí byla – soudě dle zájmu lidí, akcí vydařenou. Na kvalitu podávaných zvěřinových specialit jsme prakticky nezaznamenali žádné záporné připomínky.
Proto jsme se dohodli, pokud to podmínky dovolí, obdobnou akci uspořádat i v příštím roce.
Myslivecký den umožňuje vyzkoušet střelbu na asfaltové terče nejen myslivcům, ale i jiným zájemcům, kteří mohou na střelnici střílet z brokovnice v doprovodu člena našeho sdružení. Pro všechny návštěvníky se opékalo prase, nechybělo občerstvení s možností posezení.
Jako snad každý kolektiv lidí se také potýkáme s různými problémy, nejvíce nám chybí zájem nových, mladých adeptů myslivosti, neboť stávající členská základna pomalu, ale jistě stárne. A kdo alespoň trochu vnímá přírodu kolem, nemůže přehlédnout stále se zvyšující tlak motoristů, cyklistů a neukázněných lidí na ni, což je velmi problematické ovlivnit k lepšímu bez spolupráce se širokou veřejností.
Výbor MS Pometují
Foto : Radek Hlávko

Author: Radek Hlávko