Informace o obecním nakládání s odpady dle par. 60 odst. 4 zák. 541/2020 Sb. o odpadech

Systém fungování odpadového hospodářství v obci Nahořany je uveden v obecně závazné
vyhlášce č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Nahořany.
Informace o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu je uvedena v obecně závazné
vyhlášce č. 1/2021.
Obecně závazné vyhlášky jsou zveřejněny na www.nahorany.eu
k nahlédnutí na obecním úřadě Nahořany, Nahořany 76, 549 07.
Ceny a termíny svozů pro rok 2022 na www.nahorany.eu
k nahlédnutí na obecním úřadě Nahořany, Nahořany 76, 549 07.
Systém odpadového hospodářství v obci motivuje občany ke třídění, protože mají možnost koupit si
četnost svozů směsného komunálního odpadu dle množství vyprodukovaného odpadu.

Author: Josef Hlávko