Pozvánka do zastupitelstva obce – Vyvěšeno dne 21.6.2022 – Sejmuto dne 1.7.2022

P O Z V Á N K A

do veřejné schůze zastupitelstva obce Nahořany, která se koná

ve středu 29.6.2022

v 18:00 hodin v zasedací místnosti v budově obecního úřadu v Nahořanech.

Program:

1)) Seznámení s dokončením projektu „Technické zázemí obce Nahořany“ a oprava budovy služeb v Nahořanech,

2) Rozpočtové opatření č. 4/2022,

3) Projednání a schválení výběrového řízení na opravu fasády budovy Základní a Mateřské školy v Nahořanech,

4) Návrh střednědobý výhled rozpočtu,

5) Informace o probíhajícím projektu česko-polského setkávání z dotace EU,

6) Žádosti, pošta, různé.

 

 V Nahořanech 21.6. 2022                              Josef Hlávko, starosta obce

 

Vyvěšeno: 21.6. 2022

 

Sejmuto: 30.6. 2022

 

 

Příspěvek vyprší dne 1.7. 2022

Author: Josef Hlávko