Veteráni SDH Nahořany

Dne 14.5.2011 naši obec reprezentovali hasiči veteráni na oslavách obce Černilov u příležitosti 130. výročí založení hasičů v Černilově. Bohatý program oslav doplnili historickým útokem po soutěži hasičských družstev. Historický stroj Smékal z roku 1935 opět nezklamal a úkázka se povedla. Odměnou za to, si o našich hasičích mohli občané přečíst v pondělním Hradeckém deníku. Děkujeme hasičům z Černilova za pozvání.
Veškeré další informace o práci našich hasičů získáte na adrese http://www.vhprint.cz/sdhnahorany

Slet čarodejnic

Dne 30.4.2011 se v Nahořanech před restaurací U HASIČE konal již tradiční SLET ČARODEJNIC.

Toto zábavné odpoledne pořádalo SDH Nahořany. Program byl pro celé rodiny, děti dostávali za
své výkony v soutěžích sladké pozornosti a na závěr si mohli opéct na ohni párek.
Krásné slunečné odpoledne, plné čarodejnických masek bylo zakončeno zapálením vatry na které
seděla nejstarší čarodejnice v Nahořanech. Odpoledne si užili děti, ale i dospělí, kteří vše pozorovali
od dobrého občerstvení, které připravili hasiči a restaurace U HASIČE. Na úplný závěr večera, jako
překvapení, věnoval dětem pan Fanta krásný ohňostroj. Děkujeme všem za krásné odpoledne.

 

Nahořanský pohár – děti

Dne 16.4.2011 se v naší obci konal NAHOŘANSKÝ POHÁR V ZÁVODU POŽÁRNÍ VŠESTRANNOSTI II. ročník.

Byla to soutěž mladších a starších hasičů, dorostenců, dorostenek a jednotlivců dle směrnic hry Plamen.

Celá akce je podporována Královehradeckým krajem a je zahrnuta do Poháru starosty OSH Náchod.

Této soutěže se účatnilo na 350 dětí. Pořadatel a organizátor akce bylo SDH Nahořany.

 

První vítání občánků v roce 2011

Dne 17.4. 2011 byli přivítáni v zasedací místnosti obecního úřadu v Nahořanech nově narození občánci našich obcí:
– Monika Havelková, Nahořany 127
– Lukáš Herda, Nahořany 118
– Ondřej Herda, Nahořany 118
– Antonín Karl Prokeš, Dolsko 3
Tímto jim všem přejeme mnoho zdraví a krásný, spokojený život.

Loučení s prázdninami 2010

LETNÍ SPORTOVÁNÍ A LOUČENÍ
Kreslení zážitků z prázdnin, letní sportování na kolech , vůně opečené klobásky a závěrečný denní ohňostroj.
V tomto duchu se neslo ,,Loučení s prázdninama ,, ve Lhotě u Nahořan.
Pěkné počasí podtrhlo letní náladu a děti se zápalem plnily sportovní úkoly.Tentokrát nebyly jednotlivé úkoly ohodnoceny body, ale hvězdičkou, sluníčkem a pocitem : ,,To jsem zvládli, jsme šikovní, chytří ,,.
Již tradiční soutěž rodičů a dětí je nejsledovanější. Třídění pomůcek do školy, zabalit svačinu, nalít pití a rychle do školy- to vše se musí stihnout co nejdříve, protože ti nejrychlejší dostanou za odměnu tradiční prázdninový dort.
Ceny jsou rozdány, z výkresů dětí je poznat, kde se jim letos líbilo nejvíce.Vše se vydařilo a závěrečný papírový ohňostroj byl tou pravou tečkou.Tak jsme si vychutnali poslední dny prázdnin a dovolených a příští rok zase třeba někde u Nahořan.
Za OÚ Nahořany a TJ Nahořany
Ivana Rousková a Gabriela Šichanová

Sraz rodáků

Sraz rodáků v Nahořanech
            Dne 10.7.2010 se Nahořany probudily do velmi teplého dne. Sraz rodáků obcí Nahořany, Dolsko, Městec, Lhota u Nahořan a Doubravice se vydařil navzdory tropickému počasí.
            Sraz rodáků začal ve 13 hodin v kostele sv.Josefa v Nahořanech, kde se konala mše svatá. Pozvání přijal i pan místostarosta Petr Hable z Nového Města nad Metují.
Po skončení mše se občané přesunuli k památníku padlých, kde byly položeny věnce. Celý průvod došel za doprovodu dechové hudby Stavostrojka z Nového Města nad Metují až na náves, kde pan starosta Václav Pavel pozdravil místní občany i rodáky.
            Během slavnostního dne byl připraven bohatý program plný zábavy. Přítomní mohli shlédnout výstavu historických fotografií obcí v místní základní škole, nahlédnout do kroniky obce, školy i místních spolků. Vystoupilo družstvo veteránů hasičů Nahořany a potleskem byla odměněna i nejmladší přípravka mladých hasičů
            Malování na obličej s rádiem MAGIC ocenily především naši nejmenší.
V podvečer vystřídala dechovou hudbu Stavostrojka skupina Františka Macka z Nového Města nad Metují.
            Během dne se rodáci zapsali do pamětní knihy a byla možnost si zakoupit publikaci ,,Ve stopách času,, , která byla vydána u příležitosti srazu rodáků. Kdo si ji nestihl zakoupit, může tak učinit na obecním úřadě.
          Ohňostroj potěšil všechny přítomné a pak už se jen dobře jedlo a tančilo dlouho do noci. Poděkování patří všem, kdo se na přípravě srazu rodáků podíleli. ,, Ten dělá to a ten zas tohle a všichni dohromady udělají moc ,, to jsou známá slova z písně Jana Wericha, která vystihly práci všech zúčastněných.
                                                                                                                                 Ivana Rousková

Vítání občánků 2010

Vítání občánků v Nahořanech

15.5.2010 přivítal pan starosta Václav Pavel pět nových občánků Nahořan – čtyři chlapce a jedno děvčátko.
Malou slavnost zpříjemnilo vystoupení žáků ze Základní a Mateřské školy v Nahořanech . Zástupci Obecního úřadu jim předali malou kytičku a drobné dárky.
Pan starosta popřál dětem hodně zdraví, pohody, radosti a šťastné vkročení do života, který je teprve čeká.

 

 

 

Karneval 2010

V sobotu 6. března 2010 pořádaly maminky z Nahořan v jídelně NAHOŘANSKÉ a.s. již potřetí pro děti “Dětský karneval”. Sešlo se cca 30 dětí v maskách i bez masek. Děti přišly v doprovodu rodičů a prarodičů.
Tancovaly při svých oblíbených písničkách, které jim pouštěl Tomáš Míl. Karneval po celou dobu uváděl Petr Tupec, soutěže organizovaly G.Šichanová a S.Tupcová. Děti s vervou soutěžily sami, ale i s rodiči a za to jim byly udělovány sladké odměny. Zábavná a nejvíce sledovaná byla soutěž krmení rodičů dětmi, které měly zavázané oči. Občerstvení zajišťovali I. Rousková, Z. Pavlová, L.Bartáková, J.Cohornová a J.Havelková. Pro děti byla také připravena bohatá tombola. Ceny do soutěží věnoval Tomáš Míl a ceny v podobě dortů S.Tupcová a L.Bartáková. Ostatní maminky a nahořanské ženy napekly plno sladkých dobrot, které všichni mohli ochutnat. Tímto všem děkujeme a také děkujeme těm, kteří přispěli na dobrovolném vstupném, které použijeme na akce pro děti v letošním roce. Také děkujeme Obci Nahořany za finanční příspěvek na zorganizování této akce a pekárně Peko v České Skalici za sponzorský dar v podobě koláčků.Zbývá jen dodat, že to bylo velice příjemně strávené odpoledne.
Budeme se těšit za rok opět nashledanou.
Stanislava Tupcová text i foto

 

Sestkání se seniory 2009

Podzimní setkání seniorů v Nahořanech
V sobotu 14.11.2009 se sešli nahořanští senioři v místní vývařovně Nahořanské a.s..
Již tradiční přátelské setkání občanů dříve narozených se snaží místní základní škola a Obecní úřad zpestřit kulturním programem.
Odpoledne zahájili žáci ZŠ v Nahořanech humornou scénkou o zdravém životním stylu.
Pak následovalo promítání diapozitivů o Skandinávii. Slovem vše doprovázel pan Igor Chmelař, jehož vyprávění a znalosti překvapili všechny přítomné.
Budeme se těšit na další setkání v příštím roce. Dle přislíbení pana Chmelaře třeba na Islandu.

Loučení s prázdninami

,,Loučení s prázdninami!”
V sobotu 30.8.2009 bylo ve sportovním areálu ve Lhotě u Nahořan rušno a veselo. Obecní úřad v Nahořanech ve spolupráci s TJ Nahořany a dalšími lidmi z řad dobrovolníků připravily pro děti zábavné odpoledne – “Loučení s prázdninami”.Hlavním cílem akce podporovat pohybové aktivity a rozvíjet dětská přátelství. Děti plnily soutěžní disciplíny, jako například – jízda zručnosti na kole, či tříkolce, prolézání obručemi, válení pneumatiky.
Za splnění úkolu byly děti odměněny body, které se v cíli měnily za penízky. Čím více jich nasbírali, tím více mohli nakupovat u obchodu s cenami.
Velmi napínavá disciplína byla soutěž rodičů a dětí, u které se měřil čas. Školáci třídili pomůcky do školní tašky, rodiče připravovaly svačinu, nalévaly pití do lahve. Společně pak museli doběhnout včas do školy. Předškoláci zase pečlivě rovnali do batůžku bačkory a oblíbenou hračku, která jim pomůže v prvních dnech překonat stesk po rodičích. Vždyť někteří podle sdělení půjdou do mateřské školy poprvé. Vítězové jednotlivých kategorií byli odměněni ,,prázdninovým” dortem.
Potěšila nás vysoká účast. Děkujeme všem, kteří přišli.
Za organizátorky akce : Gabriela Šichanová a Ivana Rousková
Tomáš Míl, Monika Emmerová – foto
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA