Sraz rodáků

Sraz rodáků v Nahořanech
            Dne 10.7.2010 se Nahořany probudily do velmi teplého dne. Sraz rodáků obcí Nahořany, Dolsko, Městec, Lhota u Nahořan a Doubravice se vydařil navzdory tropickému počasí.
            Sraz rodáků začal ve 13 hodin v kostele sv.Josefa v Nahořanech, kde se konala mše svatá. Pozvání přijal i pan místostarosta Petr Hable z Nového Města nad Metují.
Po skončení mše se občané přesunuli k památníku padlých, kde byly položeny věnce. Celý průvod došel za doprovodu dechové hudby Stavostrojka z Nového Města nad Metují až na náves, kde pan starosta Václav Pavel pozdravil místní občany i rodáky.
            Během slavnostního dne byl připraven bohatý program plný zábavy. Přítomní mohli shlédnout výstavu historických fotografií obcí v místní základní škole, nahlédnout do kroniky obce, školy i místních spolků. Vystoupilo družstvo veteránů hasičů Nahořany a potleskem byla odměněna i nejmladší přípravka mladých hasičů
            Malování na obličej s rádiem MAGIC ocenily především naši nejmenší.
V podvečer vystřídala dechovou hudbu Stavostrojka skupina Františka Macka z Nového Města nad Metují.
            Během dne se rodáci zapsali do pamětní knihy a byla možnost si zakoupit publikaci ,,Ve stopách času,, , která byla vydána u příležitosti srazu rodáků. Kdo si ji nestihl zakoupit, může tak učinit na obecním úřadě.
          Ohňostroj potěšil všechny přítomné a pak už se jen dobře jedlo a tančilo dlouho do noci. Poděkování patří všem, kdo se na přípravě srazu rodáků podíleli. ,, Ten dělá to a ten zas tohle a všichni dohromady udělají moc ,, to jsou známá slova z písně Jana Wericha, která vystihly práci všech zúčastněných.
                                                                                                                                 Ivana Rousková

Vítání občánků 2010

Vítání občánků v Nahořanech

15.5.2010 přivítal pan starosta Václav Pavel pět nových občánků Nahořan – čtyři chlapce a jedno děvčátko.
Malou slavnost zpříjemnilo vystoupení žáků ze Základní a Mateřské školy v Nahořanech . Zástupci Obecního úřadu jim předali malou kytičku a drobné dárky.
Pan starosta popřál dětem hodně zdraví, pohody, radosti a šťastné vkročení do života, který je teprve čeká.

 

 

 

Sestkání se seniory 2009

Podzimní setkání seniorů v Nahořanech
V sobotu 14.11.2009 se sešli nahořanští senioři v místní vývařovně Nahořanské a.s..
Již tradiční přátelské setkání občanů dříve narozených se snaží místní základní škola a Obecní úřad zpestřit kulturním programem.
Odpoledne zahájili žáci ZŠ v Nahořanech humornou scénkou o zdravém životním stylu.
Pak následovalo promítání diapozitivů o Skandinávii. Slovem vše doprovázel pan Igor Chmelař, jehož vyprávění a znalosti překvapili všechny přítomné.
Budeme se těšit na další setkání v příštím roce. Dle přislíbení pana Chmelaře třeba na Islandu.

Vítání občánků 2009

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V NAHOŘANECH

V Nahořanech na obecním úřadu přivítali do života nové občánky.
Zástupci Obecního úřadu v Nahořanech jim předali drobné dárky a kytičku. Do
dalšího života jim pan starosta Václav Pavel popřál hodně zdraví a štěstí.

 

 

 

Julie Cihlářová
Klára Přichystalová
Adam Vlášek

Den seniorů

Dne 25.10.2008 se v jídelně Nahořanské a.s.se konalo přátelské setkání ke Dni seniorů. K poslechu i tanci zahrál pan František Čížek za Studnice. Fotodokumentace z akce, kterou připravila Obec Nahořany si můžete prohlédnout na www.nahorany.eu.
Budeme se těšit na další setkání v roce 2009.

Vítání občánků

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V NAHOŘANECH
V Nahořanech se po několika letech obnovila malá slavnost – vítání občánků.
V obecním úřadu prošla celkovou rekonstrukcí zasedací místnost.
V nových prostorách
1.11.2008 přivítal do života pan starosta Václav Pavel devět malých občanků z Nahořan a přilehlých obcí.
Zároveň je zde vystavena fotogalerie starostů od roku 1850 až po současnost.
Ivana Rousková
Foto : Gabriela Šichanová, Ivana Rousková

Dny evropského dědictví

Dny evropského dědictví

Město Nové Město nad Metují a město Opočno pořádaly v rámci Dnů evropského dědictví společnou akci otevření památek, při které si mohla široká veřejnost prohlédnout historické objekty a lokality v obou městech i blízkém okolí.
Zároveň byl otevřen kostel svaté Rodiny v Nahořanech a kostel svatého Jana Křtitele ve Lhotě u Nahořan.
V kostele sv.Rodiny v Nahořanech vystoupili místní žáci ze základní školy s krátkým programem.V kostele sv.Jana Křtitele ve Lhotě u Nahořan byla uspořádána výstava výtvarných prací dětí ze základní školy.
Občané se mohli seznámit s historií obcí Nahořan, Lhoty a Doubravice.

Foto: Ivana Rousková

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nahořanský lvíček

NAHOŘANSKÝ LVÍČEK
V neděli 15.6.2008 se v Nahořanech uskutečnila sportovní akce pro děti NAHOŘANSKÝ LVÍČEK – ,,Hurá na kolo”.Organizátorky akce byly Stanislava Tupcová a Zdeňka Zákravská, které získaly finanční příspěvek od OÚ v Nahořanech a z grantu pro podporu činnosti s mládeží, který vyhlásila MAS Mezi Úpou a Metují. Jejich snahou bylo připravit pro děti akci, při které se měli možnost společně sejít a pobavit se. S přípravou a průběhem akce pomohli členové a členky SDH Nahořany, dobrovolníci z řad rodičů a místní mládež.
Na trase, která měřila 5,5km byly připraveny situace,s kterými se děti běžně mohou potkat při vyjížďce na kole.Učily se jak ošetřit drobná poranění – základy zdravovědy, jak se chovat při jízdě na kole po hlavní komunikaci, poznávaly rostliny, zvířata, vyzkoušely si střelbu ze vzduchovky a překonávaly přírodní i připravené překážky.
Mladší děti zdolávaly trasu s rodiči, starší mohly vyrazit samy.Cyklistická helma byla podmínkou závodu. Nejmladšímu účastníkovi sportovního odpoledne byli 2 roky.
Vyhlášení vítězů, rozdání sladkých odměn, drobných dárků a opékání vuřtů ukončilo nedělní sportovní klání.
Ivana Rousková

 

Vánoční koncert 2007

Dne 13. prosince 2007 připravila Základní a mateřská škola v Nahořanech
pro místní obyvatele předvánoční setkání v kostele sv. Josefa v Nahořanech.
Pásmo vánočních koled a ukázku živého betlému navodilo tu správnou vánoční atmosféru.
Dík patří nejen dětem, ale i učitelkám, které ve vánočním shonu každoročně vánoční koncert připravují.
Foto: Pavel Rousek, zapsala Ivana Rousková