Vánoční koncert 2007

Dne 13. prosince 2007 připravila Základní a mateřská škola v Nahořanech
pro místní obyvatele předvánoční setkání v kostele sv. Josefa v Nahořanech.
Pásmo vánočních koled a ukázku živého betlému navodilo tu správnou vánoční atmosféru.
Dík patří nejen dětem, ale i učitelkám, které ve vánočním shonu každoročně vánoční koncert připravují.
Foto: Pavel Rousek, zapsala Ivana Rousková

Author: Ivana Rousková