Výběrové řízení na pronájem Obecního hostince v Nahořanech

ZÁMĚR OBCE NAHOŘANY
Zastupitelstvo obce Nahořany vyzývá zájemce o pronájem víceúčelového kulturního zařízení – restaurace v Nahořanech umístěného na parcele č. 184 a přilehlé parcely č. 136/1, k.ú. Nahořany n. M. k podání písemné nabídky.
.
Základní informace:
Obec Nahořany má 576 obyvatel. Pronájem budovy vybudované v roce 2013, víceúčelové kulturní zařízení – restaurace, bude započat počátkem dubna 2018, nebo dle dohody.
.
Informace o objektu:
Víceúčelové kulturní zařízení – restaurace v Nahořanech byla vybudováno v roce 2013 a součástí tohoto objektu jsou, restaurace, vybavená kuchyň, sklady, sociální zařízení, balkon, zázemí pro obsluhu 2+1, letní pergola. Celý objekt je bezbariérový. Topení je centrálním kotlem na tuhá paliva a rozvod řešen radiátory.
Společenský sál není součástí pronájmu, nájemce si ho může však pronajímat jednorázově za úplatu.
.
Podmínky pro nájemce:
– víceúčelové kulturní zařízení – restaurace bude využívána výhradně k tomuto účelu
– kvalifikační předpoklady
– nájemce si hradí náklady na topení, el. energii a vodu
– nemáme zájem o umístění výherních automatů
– nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu.
– nájem se bude platit měsíčně
.
Kritéria k posuzování nabídek:
– kvalifikační předpoklady, kterými se rozumí oprávnění k provozování této činnosti /živnostenský list, koncesi/ praxe v příslušném nebo podobném oboru, místo dřívějšího působení. V případě, že zájemce nebude provozovat restauraci sám jako osoba, uveďte jmenovitě personální obsazení obsluhy.
– předpokládaná provozní doba, – předpokládaný sortiment piva,
– zájemcem nabídnutá výše nájemného, minimální je stanovena od 3 000 Kč měsíčně,
– vlastní záměr na rozšíření služeb a další návrhy na zkvalitnění činnosti služeb v obci,
– kvalifikační předpoklady – čestné prohlášení, že zájemce není v konkurzu nebo není na něho vedeno exekuční řízení, nemá žádné nedoplatky na daních, sociálním a zdravotním pojištění
a že není a nebyl trestně stíhán za majetkovou a hospodářskou činnost.
.
Posuzování nabídek:
Nabídky budou posuzovány dle celkové výhodnosti a to zejména:
– kvalifikační předpoklady, – reference,
– vlastní návrh zájemce na způsob vedení VKZ – restaurace,
– vstřícnost nájemce při akcích pořádaných místními organizacemi,
– ostatní kritéria v zaslané nabídce.
.
Vyhlášení záměru dne 15. ledna 2018
Ukončení příjmu nabídek dne 9. února 2018 do 10.00 hodin na Obecní úřad Nahořany
.
Nabídky budou předkládány osobně nebo poštou v zalepené obálce označené
“Nabídka NEOTVÍRAT”
.
Uchazeči tří nejlepších nabídek budou vyzvání k ústnímu pohovoru, dne 14.února 2018,
po kterém bude zastupitelstvem obce Nahořany vybrán vítězný uchazeč.
.
Pronajímatel si vyhrazuje právo odstoupit od výběrového řízení
.
Hlavním zájmem obce je, aby VKZ – restaurace, byla provozována ke spokojenosti občanů obce.
.
Podrobnější informace je možné získat na tel.: 608 000 222
.
Provozní místnosti restaurace je možné si prohlédnout po předem domluveném termínu schůzky.
V Nahořanech 10.ledna 2018
.
Za členy zastupitelstva: Josef Hlávko, starosta obce Nahořany
Vyvěšeno dne 24.1.2018 – Sejmuto dne 12.2.2018

Pozvánka na veřejné zastupitelstvo – Vyvěšeno 15.1.2018 – Sejmuto 23.1.2018

P O Z V Á N K A
do veřejné schůze zastupitelstva obce Nahořany, která se koná
v pondělí 22.1.2018
v 19:00 hodin v zasedací místnosti v budově obecního úřadu v Nahořanech.
Program:
1) projednání provozní doby o prázdninách v mateřské škole v Nahořanech,
2) projednání veřejnoprávních smluv,
3) žádosti o finanční příspěvky na rok 2018 ,
4) rozpočtové opatření č. 17/2017,
5) žádosti, pošta, různé.
V Nahořanech 15.1.2018 Josef Hlávko, starosta obce
Vyvěšeno: 15.1.2018
Sejmuto: 23.1.2018

Nejnovější příspěvky

Počasí v Nahořanech

Částečně oblačno
Částečně oblačno
17°C
Odpovídá teplotě: 18°C
Aktuální tlak: 1020 mb
Vlhkost: 65%
Rychlost větru: 3 m/s ZJZ
Nárazový vítr: 5 m/s
UV-Index: 2
Východ slunce: 5:45
Západ slunce: 20:04
Předpověď 25. 4. 2018
Den
Částečně oblačno
Částečně oblačno
23°C
Předpověď 26. 4. 2018
Den
Částečně oblačno
Částečně oblačno
17°C
 

Návštěvnost stránek

  • 0
  • 8
  • 1 633
Copyright © 2018 GOLDWARE s.r.o.